Realizované stavby

Zřizování bezstykové koleje v žst. Olomouc

Investor: Správa železniční dopravní cesty, a.s. , Stavební správa Východ, EU

Téměř dva roky trvaly práce na rekonstrukci železniční stanice Olomouc, které pro společnost OHL ŽS, a.s. prováděla naše firma. Více


Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři

Investor: Město Jaroměř

Historický Tyršův most v Jaroměři převádí místní komunikaci přes řeku Labe a před jeho opravou bylo nutno sestavit konstrukci provizorního mostu a závěsného lešení. Více


Rekonstrukce výpravní budovy žst. Turnov

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Rekonstrukce výpravní budovy žst. Turnov - II. etapa zahrnovala rekonstrukci zbývajících prostor výpravní budovy. I. etapa proběhla v roce 2015. Její součástí byly služební prostory ČD, komunikační prostory pro cestující, sociální zařízení, prodejna rychlého občerstvení a zastřešení celého objektu. Zhotovitelem byla společnost Marhold a.s. Více


1 2 3 4 5
Poslední