Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Kolejové stavby | CH&T Pardubice
Kolejové stavby

Kolejové stavby

Zjistit více

Kolejové stavby

Vaše bezpečná a pohodlná cesta vlakem je naším posláním

Vaše bezpečná a pohodlná cesta vlakem je naším posláním. Kolejové stavby jsou již od roku 1996 jedním ze základních produktů společnosti CH&T Pardubice. Od samého počátku naší činnosti se aktivně podílíme na stavbách koridorových tratí Správy železnic s.o. na celém území České republiky.

Díky komplexnosti, spolehlivosti a zkušenostem všech Hrochů této divize a zejména orientací na kvalitu práce se CH&T Pardubice řadí mezi přední společnosti v tomto oboru na domácím trhu. Jsme spolehlivým obchodním partnerem jak pro správce státní železniční infrastruktury, tak pro řadu soukromých investorů.

Využíváme moderní technologie a metody řízení stavebních prací pro udržení rychlosti, přesnosti a vysokého standardu práce. Ve spolupráci se společností Hrochostroj a.s. máme k dispozici široké portfolio traťových strojů.

R
Rekonstrukce a opravy železničních uzlů, stanic a tratí +
-

Podílíme se na přestavbě a modernizaci železničních uzlů. A to nejen na novostavbách, ale i na údržbě železniční infrastruktury Správy železnic, s.o. v celé České republice. Dále zajišťujeme přestavby a opravy železničního svršku a spodku v mezistaničních úsecích, jako je například zvyšování traťové rychlosti, opravy výhybek v železničních stanicích a odstraňování závad zjištěných při pravidelné diagnostice tratí. U oprav železničního spodku jde především o zvýšení únosnosti a stability tělesa železničního spodku.

V
Výstavba a rekonstrukce vleček +
-

Realizujeme výstavbu logistických center pro významné světové firmy, jako jsou HYUNDAI, KIA, METRANS a další. Divize se podílí na výstavbě tramvajových tratí ve městech po celé republice. Součástí našeho portfolia je i výstavba vleček a jeřábových drah pro soukromé investory.

S
Sdělovací a zabezpečovací technika +
-

Provádíme opravy a úpravy přejezdových, staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, jako jsou opravy vadných napájecích a signalizačních vedení, výměna venkovních prvků i celkové opravy těchto zařízení  s  náhradou elektromechanických prvků elektronickými.

V
Vysokorychlostní tratě +
-

Železniční infrastruktura v České republice je na prahu nové éry – éry vysokorychlostních tratí (VRT) s rychlostí nad 250 km/h. A Hroši jsou plně připraveni se podílet na jejich výstavbě. Zkušenosti jsme nabyli při rekonstrukci velkého zkušebního okruhu ve Velimi, kde vlaky dosahují rychlostí až 230 km/h. Spolupracujeme také se školami, které mají obory s dopravním zaměřením, jako je například ČVUT, VUT a v neposlední řadě Univerzita Pardubice.

D
Dohled a diagnostika +
-

Vykonáváme dohled a diagnostiku železničního svršku měřícím vozíkem KRAB (zařízení pro měření kompletní sady geometrických veličin koleje – GPK). Naši vyškolení pracovníci mají veškeré technické znalosti potřebné k provádění této činnosti. Dále zajišťujeme ve spolupráci s geodetickými firmami zaměření prostorové polohy koleje – PPK.

Stavte se

Kde nás najdete?

Divize kolejových staveb

K Vápence 2677
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Ozvěte se

Jsme tu pro vás

Sekretariát divize

koleje@cht-pce.cz
+420 466 791 314

Změnit používání Cookies.