Doklady a certifikáty


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

                                          


 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

 


Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

 


Certifikát svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle ČSN EN 15085 – 2

   


Certifikát provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2, třídy provedení EXC-4

          


 Certifikát Zelená firma


Licence k provozování drážní dopravy

 


Osvědčení o bezpečnosti 

   
   


 Osvědčení způsobilosti ke svařování


Politika integrovaného systému řízení


Osvědčení o shodě řízení výroby