Doklady a certifikáty

Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ČSN ISO 45001:2018

Certifikát svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle ČSN EN ISO 15085 - 2

Certifikát zelená firma

Licence k provozování drážní dopravy

Osvědčení o způsobilosti k broušení

Politika integrovaného systému řízení