Doklady a certifikáty


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834-2:2006

                                                 


 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

 


Certifikát ČSN ISO 45001:2018

 


Certifikát svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle ČSN EN 15085 – 2

   


Certifikát provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2, třídy provedení EXC-3

              


 Certifikát Zelená firma


Licence k provozování drážní dopravy

 


Osvědčení o bezpečnosti 

   
   


 Osvědčení způsobilosti ke svařování


Politika integrovaného systému řízení


Osvědčení o shodě řízení výroby