Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Dokumenty | CH&T Pardubice

Důležité dokumenty

Pravidla činnosti holdingu enteria

Společnosti holdingu enteria se při své činnosti řídí mimo platných právních předpisů taktéž vnitřními pravidly vydanými v souladu s těmito právními předpisy.

Etický kodex a udržitelný rozvoj+
-

Etický kodex a další dokumenty z něj vycházející, nastavují základní vnitřní pravidla fungování holdingu enteria, směřující zejména k předcházení páchání protiprávního jednání společností, jejími zaměstnanci a jejími součástmi, stejně jako k zajištění maximální souladnosti všech aspektů fungování společnosti s platnou právní úpravou, a to při co nejvyšší etické integritě a důvěryhodnosti společnosti.

Všeobecné obchodní podmínky+
-

Společnost enteria a.s. pro úpravu svých právních vztahů vydala následující všeobecné obchodní podmínky.

Informace o zpracování osobních údajů +
-

Rádi bychom vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto zde přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. postupuje při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým právním řádem.

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. je provozovatelem sportovního centra H-centrum, všechny relevantní informace ke zpracování osobních údajů při činnosti sportovního centra H-centrum (tj. informace o zpracování osobních údajů zákazníků centra, trenérů centra a účastníků kempů pořádaných centrem) naleznete na jeho webových stránkách zde.

Všechny podstatné informace (vyjma informací o zpracování osobních údajů při činnosti H-centra) naleznete v dokumentech dostupných níže.

Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur +
-

Z důvodů zajištění automatického zpracování dodavateli vystavených elektronických faktur společnostem skupiny enteria jsme stanovili následující Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur.

Media kit

Veškeré potřebné podklady pro prezentaci firmy CH&T

Zde naleznete aktuální podobu loga ve formátech RGB, CMYK a Pantone včetně grafického manuálu, ve kterém zjistíte, jak s logy správně zacházet.

Změnit používání Cookies.