Doprava

Divize Doprava a Mechanizace je výrobně servisní středisko firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., které poskytuje své služby jak všem firmám holdingu enteria a.s., tak i externím zákazníkům. Všechny naše stroje poskytujeme s profesionálně vyškolenou obsluhou.

Hlavním úkolem střediska je zajišťovat požadavky na vlastní realizované stavební zakázky, zásobovat stavby materiálem a půjčovat drobnou stavební mechanizaci bez obsluhy.

více

Pro jednotlivé divize firmy má k dispozici speciální techniku nezbytnou k vykonávání prací na kolejovém svršku, mostních stavbách, v dopravní infrastruktuře i v bytové výstavbě. Soustřeďuje se na stroje a mechanizaci, obtížné sehnatelné v potřebné kvalitě a vybavení.


Aktuality