Silniční stavby

Divize silničních staveb je součástí firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. od roku 1996. Založení divize bylo ze strany majitelů společnosti strategickým rozhodnutím, které bylo podpořeno důvodem zajištění větší komplexnosti služeb pro naše obchodní partnery v oblasti dopravního stavitelství.

Základním posláním divize silničních staveb je v celofiremním kontextu reprezentace společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., a to především výstupní kvalitou našeho produktu – dopravních staveb. Stavby, které divize vytváří a mezi něž především patří silnice, městské komunikace, inženýrské sítě, sportovní areály, cyklostezky a dopravní terminály, zajišťují svým uživatelům možnost komfortního pohybu po městech i cestování. Tyto atributy jsou základním předpokladem kvality společnosti, které jsme součástí. více

Základním cílem divize je naplňování firemních záměrů, a to zejména ve vztahu k našim odběratelům, našim dodavatelům, našim zaměstnancům a také vůči ostatní veřejnosti.

Dalším, neméně důležitým cílem je zajištění špičkové výstupní kvality našich produktů, které v sobě skrývají použití optimálních technologií výstavby, kvalitní organizaci práce a profesionalitu našich zaměstnanců – to vše podporováno zavedeným systémem řízení ISO 9001 a EMS 14001.

Výsledkem naplňováním těchto principů je nejen zvyšování jakosti našich staveb, ale i vytváření větší přidané hodnoty pro zákazníky cestou širšího sortimentu služeb v oblasti přípravy a organizace každé stavby včetně administrativního projednání s příslušnými institucemi. Touto cestou směřujeme i ke snižování celkových nákladů, které se následně odrážejí v příznivějším poměru mezi nabízeným užitkem pro investora a cenou díla.


Aktuality

Všechny aktuality