Mostní stavby

Mostní stavby jsou od r. 1998 pevnou součástí produktového portfolia firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Divize mostních staveb ve svých počátcích soustředila svou činnost především na trh železniční dopravní infrastruktury. Postupným vývojem, především vysokou kvalitou prováděných prací a získaným know-how, začala naše divize postupně pronikat i na mimodrážní trh realizací staveb silničních mostů pro jednotlivé krajské správy silnic a ŘSD.

V současné době je náš produkt mostního stavitelství plně etablován na trhu železniční a silniční infrastruktury na celém území České republiky. více

Schopností nabídnout komplexní spektrum služeb v rozsahu projektové přípravy, realizací staveb, záručním, ale i pozáručním servisem a profesionálním přístupem, jsme se dlouhodobě stali spolehlivým obchodním partnerem pro správce státní silniční a železniční infrastruktury a také pro celou řadu soukromých investorů či stavebních firem. Našim zákazníkům nabízíme široké spektrum služeb od novostaveb mostů a inženýrských konstrukcí a staveb velkých investičních celků až po opravy a údržbu staveb dopravní infrastruktury.

Využíváním obsáhlého výrobního zázemí naší společnosti, mezi něž patří i letos modernizovaný areál pro výrobu ocelových mostů a konstrukcí v Záboří nad Labem, schopností neustálého zlepšování a rozšiřováním našich služeb jsme si vybudovali respektovanou pozici v oboru mostního stavitelství na českém trhu.

Tato pozice se jednoznačně definovala kladením důrazu na potřeby zákazníka, vysokou kvalitou práce, dodržováním principů a požadavků k zajištění kvality dle ISO 9001 a dodržováním zásad environmentální politiky ISO 14001 a ISO 18000. Naše firma má rovněž oprávnění pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a mostů dle EN 1090-2 EXC4 včetně specifických požadavků TKP 19 SŽDC a kap. 19 TKP MD ČR.

Divize Mostních staveb je nedílnou součástí komplexního pojetí prací společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a při své činnosti úzce spolupracuje s ostatními divizemi, především kolejových a silničních staveb a v neposlední řadě s divizí projekce a inženýringu staveb. To vše s cílem poskytnout našim zákazníkům ucelené dodávky a komplexní služby.


Aktuality

Všechny aktuality

Most Svinary