Aktuality

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Datum: 21. 1. 2014
Kategorie: Kolejové stavby

Nový návrh zachovává stávající rozdělení kolejiště na pražskou a letohradskou skupinu. Pražská skupina kolejí se odvíjí od nového vedení hlavních průjezdných kolejí č. 1 a 2. Mezi předjízdnou kolejí č. 3 a kolejí č. 1 bude vybudováno ostrovní nástupiště o délce 300m. Více


Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany – Skochovice

Datum: 27. 12. 2013
Kategorie: Mostní stavby

Stavba probíhala ve ztížených podmínkách pro založení stavby v korytě řeky Sázavy a byla řešena ve třech stavebních objektech – Železniční svršek, Rekonstrukce mostu a Přeložka sdělovacího kabelu ČD - Telematika. Více


I/37 MÚK Stéblová

Datum: 15. 11. 2013
Kategorie: Silniční stavby

Stavba I/37 MÚK Stéblová doplňuje stavbu „I/37 Hrobice - Ohrazenice“ (PDPS, SUDOP PRAHA a. s., 8/2008, kategorie S 24,5/100). Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Více


První
29 30 31 32 33
Poslední