Chládek & Tintěra Pardubice

Podnikatelská filozofie akciové společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. vychází z představ o poslání moderního podniku, které lze souhrnně vyjádřit formulací být užitečný svému okolí. Tedy být producentem kvalitního a poptávaného zboží a služeb, dobrým zaměstnavatelem a také nositelem a reprezentantem jasně formulovaných mravních a sociálních hodnot.

Tento postoj považujeme za vyjádření ekologických, humanitních i ekonomických principů, které by měl na prahu třetího tisíciletí respektovat každý podnik, každá organizace.

Tento postoj považujeme za vyjádření ekologických, humanitních i ekonomických principů, které by měl na prahu třetího tisíciletí respektovat každý podnik, každá organizace.Aktuality

Stali jsme se členy Asociace pro rozvoj infrastruktury

Datum: 15. 6. 2016

V letošním roce se firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. stala členem Asociace pro rozvoj infrastruktury. Tímto krokem dostává naše společnost možnost podílet se na zásadním zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR. Více


Všechny aktuality