Chládek & Tintěra Pardubice

Podnikatelská filozofie akciové společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. vychází z představ o poslání moderního podniku, které lze souhrnně vyjádřit formulací být užitečný svému okolí. Tedy být producentem kvalitního a poptávaného zboží a služeb, dobrým zaměstnavatelem a také nositelem a reprezentantem jasně formulovaných mravních a sociálních hodnot. více

Tento postoj považujeme za vyjádření ekologických, humanitních i ekonomických principů, které by měl na prahu třetího tisíciletí respektovat každý podnik, každá organizace.Aktuality

Nový autobusový terminál v Poděbradech v provozu

Datum: 10. 7. 2014

S dvoutýdenním předstihem byl předán do předčasného užívání prostor nového autobusového terminálu v Poděbradech, který je součástí stavby ulice Družstevní a její propojení s ul. Jiráskovou, ul. Hakenovou. Více


Všechny aktuality