Vzdělávání zaměstnanců

 

 

Vzdělávání zaměstnanců představuje pro vedení společnosti klíčovou aktivitu v oblasti řízení lidských zdrojů, jelikož právě pracovníci s vysokou kvalifikací, flexibilitou a širším uplatněním jsou pro stavební společnost velkým přínosem. Díky tomu zapojujeme zaměstnance všech kategorií do pravidelného ročního plánu vzdělávání. Nad rámec zákonných školení jsou realizována školení umožňující zaměstnancům na sobě pracovat. Jedná se o manažerská školení, počítačové kurzy, školení zaměřená na veřejné zakázky, odborné semináře, drážní segment. Propracovaný systém vzdělávání často představuje značnou výhodu také v konkurenčním boji ve stavebnictví.

Společnost využívá možnosti dotačních programů. V současné době čerpáme příspěvky z projektu : „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.