Vzdělávání zaměstnanců

 

Stavební a manažerská akademie
Číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/94.00109

Adaptabilita a konkurenceschopnost

Veřejné finanční prostředky celkem: 4 461 282,64 Kč
Doba realizace projektu: květen 2013 – duben 2015 

Popis projektu

Cílem projektu je navázat na již existující systém vzdělávání zaměstnanců a doplnit systém o odborná vzdělávání dělnických a manažerských profesí ve stavebnictví. Navržené vzdělávání je zaměřeno na rozvoj odborných znalostí a dovedností, které zaměstnanci potřebují k výkonu konkrétní pracovní pozice nebo takových odborných znalostí, které zajistí profesní postup a zvýšení kvalifikace.

Projekt vychází z podrobné analýzy, zkušeností se vzděláváním zaměstnanců v minulých letech a znalostí všech potřeb, které jsou nezbytné pro vykonávání daných pracovních pozic.

Projektu se účastní cca 50% zaměstnanců společnosti. Dále pak klíčoví manažeři, jejich rozhodování a vyjednávání zakázek je pro společnost zásadní. Zvláštní zřetel bude brán na vzdělávání pracovníků 50+, kterých je ve společnosti cca 35%.

Cíle projektu

  • vzdělávání vnitrofiremních školitelů a rozšíření stávajícího týmu
  • vzdělávání dělnických, technických a manažerských profesí čímž se zvýší jejich pracovní kompetence
  • zavedení pracovní pozice, která bude sledovat naplňování rovných příležitostí mezi ženami a muži
  • sledování a vyhodnocování pracovního zařazení pracovníků 50+ a navrhování následného opatření

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.