Výrobní program

 • Svařování kolejnic

  Pro svařování kolejnic používáme svařovací materiály firem ET Essen a Railtech International. V místech, kde není možno použít aluminotermického způsobu svařování, provádíme svary elektrickým obloukem metodou INNERSHIELD.

 • Bezstyková kolej

  Svařování kolejí do bezstykové koleje se řídí předpisem SŽDC S 3/2 . K této činnosti má Divize svařování tým zkušených techniků, kteří zabezpečují stavbu od projektu přes realizaci po předání investorovi.

 • Navařování srdcovek a ostatních výhybkových součástí

  Navařování srdcovek z kolejnicové oceli, jazyků, přídržnicových plechů a ostatních výhybkových součástí. Tato činnost prodlužuje životnost výhybkových součástí.

 • Broušení kolejí a výhybek

  Cílem broušení je prodloužení životnosti kolejnic a pojížděných součástí výhybek. Broušení odstraňuje, nebo upravuje povrchové vady vzniklé provozem, jako jsou např. převalky, vydrolení, head - check.

 • Ostatní práce na železničním svršku

  Pro své zákazníky zajišťujeme výměnu ocelových součástí výhybek, výměnu defektoskopicky vadných kolejnic, odstranění zhmožděných konců kolejnic a posun kolejnic, vkládání nových kolejnicových vložek, osazování pražcových kotev, dodávku a výměnu LIS.