Technologické zázemí

  • Logistické centrum Semtín

    V logistickém areálu v Semtíně je vybudován prostorný temperovaný sklad svařovacího materiálu.

  • Zázemí pro regeneraci ocelových součástí

    Na základně v areálu komerčního obvodu žst. Pardubice se regenerují užité součásti výhybek.

  • Technologické jednotky

    Svářecí čety používají k přepravě moderní nákladní dodávkové automobily zn. IVECO, které mají dostatečnou nosnost a prostor pro uložení svařovacích komponentů, vybavení pro svařování, technických plynů a napínacího zařízení.