Svařování kolejnic

Svařování kolejnic je základní výrobní činností Divize svařování firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Odtavovací stykové svařování provádíme kolejovou mobilní svařovnou K-355 PT.Pro aluminotermické svařování kolejnic používáme svařovací materiály firem ET Essen a Railtech International. V místech, kde není možno použít žádnou z předešlých technologí, provádíme svary elektrickým obloukem metodou INNERSHIELD. Divize svařování disponuje také osvědčením ke svařování žlábkových kolejnic, které se používají pro tramvajové tratě.

Všechny svary jsou svařovány dle platných technologických postupů a důsledně kontrolovány a evidovány ve svařovacích denících. Na dodržení těchto postupů dohlíží dvojice technologů svařování s kvalifikací EWT/IWT a EWE/IWE. U všech svarů je též prováděno měření geometrie rovinatosti svarů pomocí metrového pravítka a měrkami či elektronickou měřící latí s grafickým výstupem.

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD