Bezstyková kolej

Zřizování bezstykové koleje je zvláštní činnost, kterou se zvyšuje komfort jízdy vlaku, prodlužuje se životnost součástí železničního svršku a zvětšují se intervaly mezi nutnými údržbovými opravami. Svařování kolejí do bezstykové koleje se řídí předpisem SŽDC S 3/2 . K této činnosti má Divize svařování tým zkušených techniků, kteří zabezpečují stavbu od projektu přes realizaci po předání investorovi.

Pro zřizování bezstykové koleje při nízkých teplotách je každá svařovací četa vybavena napínacím zařízením nebo zařízením pro ohřev kolejnic. Pro napínání dlouhých kolejnicových pásů disponuje divize moderní technikou pro úpravu upínací teploty (např. motorové hydraulické systémy).

Pro dosažení volné dilatace a rovnoměrného prodloužení při zřizování bezstykové koleje používáme kluzné podložky a v obloucích o malých poloměrech i boční válečkové opěrky. Organizační zajištění prací a vyhotovení dokumentace bezstykové koleje je pro nás samozřejmostí.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD