Výstavba a rekonstrukce silničních staveb

Divize silničních staveb firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s nachází své uplatnění také při výstavbě a rekonstrukci silniční sítě České republiky a to nejen v zástavbě ale i v extravilánu. Za použití nejmodernějších technologií přispívá k obnově a rozvoji silničních staveb. Pro tyto účely disponuje kvalitním a zkušeným týmem odborníků.


Realizované stavby

III/32412 Nepolisy, ul. Luková

Investor: Královehradecký kraj

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice III/32412 v průtahu obcí Nepolisy od křižovatky se silnicí II/327. Více


Mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Stéblová I/37

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo původní nevyhovující křižovatky Stéblová v km 41,5 silnice I/37 byla vybudována MÚK Stéblová s normovými délkami odbočovacích a připojovacích pruhů. Nové nájezdové a sjezdové větve zajistili lepší napojení Pardubic a okolních obcí. Více


1 2
Poslední