Výstavba dopravního přestupního terminálu v Hlinsku v plném proudu.

Datum: 02. 4. 2019
Kategorie: Silniční stavby

Hotová je hrubá stavba a probíhají už i práce na pláních budoucího parkoviště.


Terminál bude spojený chodníkem s blízkým vlakovým nádražím a obě místa budou propojena i společným informačním systémem. Cestující tak na jednom místě získají souhrnný přehled o příjezdech a odjezdech všech vlaků i autobusů. Vybudováním 80 parkovacích míst by se zároveň měla výrazně zlepšit situace s parkováním v celé oblasti, přičemž vymístěním autobusů z jejich dřívějších stanovišť bude získán další využitelný prostor. Celková hodnota stavby je necelých  46 450 000,-Kč včetně DPH. Termín dokončení je stanoven na červen 2019. 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD