Slavnostní otevření stavby silnice Ledce - Opočno

Datum: 06. 11. 2017
Kategorie: Silniční stavby

Rekonstrukce důležité silnice II.třídy Ledce – Opočno, I. etapa, dokončena v řádném termínu.


V pátek 3. listopadu  byla za účasti náměstka hejtmana Královehradeckého kraje pana Martina Červíčka slavnostně otevřena silnice II. třídy Ledce - Opočno. Rekonstrukce silnice spočívala v recyklaci podkladních vrstev za studena se sanací konstrukčních vrstev a neúnosného podloží vozovky, za účelem zvýšení únosnosti vozovky. Součástí stavby byla rekonstrukce příčných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů, obnova svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení, osazení svodidel. Délka řešeného úseku byla cca 3,149 km a cílem  bylo zlepšení stavebního stavu  silnice , zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace. Investorem stavby za téměř 40 mil. Kč byl Královehradecký kraj. Dodavatelem stavby byla Společnost pro silnici Ledce – Opočno , složená ze společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a PORR a.s.  

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD