POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Zřizování bezstykové koleje v žst. Olomouc

Typ: Svařování
Investor: Správa železniční dopravní cesty, a.s. , Stavební správa Východ, EU
Termín stavby: srpen 2014 - květen 2016

Jednalo se o svařovací práce na železničním svršku, včetně měření rovinatosti svarů a řízení prací při zřizování bezstykové koleje. Svary byly zhotoveny aluminotermickým svařováním na všech tvarech kolejnic. Práce byly rozděleny na etapy - pro každou etapu bylo nutné  vyhotovit návrh a konečný nákres svařování a zřízení bezstykové koleje.

Stavba byla rozdělena na tři části  - Olomouc Černovír, Pravé a Levé přednádraží a Osobní nádraží a byla spolufinancována Evropskou unií.