POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Výstavba nové administrativní budovy - lesní správy Choceň

Typ: Administrativní budovy
Investor: Lesy České republiky, s.p.
Termín stavby: září 2017 - prosinec 2018

Dvoupodlažní objekt  s obloukovitým uspořádáním a pultovou střechou tvarem kopíruje svažitý pozemek. Spodní suterénní část domu je provedena z železobetonového monolitu, tvořící tuhý sokl pro horní dřevostavbu. Severní část suterénu slouží jako technická část. V návaznosti na vjezd a parkoviště pro zaměstnance jsou zde umístěna krytá stání, garáž a sklady. Ve střední části navazuje na zaměstnanecký vstup do budovy. Hlavní vstup do budovy je řešen lávkou z parkoviště pro návštěvy na východní straně budovy  do prvního nadzemního podlaží. První nadzemní podlaží je řešeno jako dřevostavba. Skeletovou konstrukci dřevostavby tvoří sdružené rámy o dvou polí, prostorová stabilita je zajištěna ocelovými táhly. Vnitřní příčky a vnitřní obvodové stěny jsou zhotoveny z dřevěných rastrů obložené sádrovláknitými deskami Farmacell. Jako konečná povrchová úprava protilehlých stěn kanceláří a celé chodby byl použit palubkový smrkový obklad.

Spodní část budovy je obložena přírodními břidlicovými pásky a na horní obvodovou část budovy je použit svislý prkenný modřínový obklad s povrchovou úpravou olejováním. Zpevněné plochy parkovacích stání a chodníků jsou zhotoveny z kamenných odseků.