POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce výh. č. 1 v žst. Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P3663)

Typ: Investiční výstavba
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.
Termín stavby: květen 2018

V rámci železničního spodku byla provedena sanace a vybudováno funkční odvodnění. Proběhlo osazení přejezdu novou celopryžovou konstrukcí Rosehill Rail. Zároveň došlo k rekonstrukci železničního mostu v km 177,746, konkrétně říms a zábradlí. Hlavním účelem stavby je snížení nákladů na údržbu železniční dopravní cesty, zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení traťové rychlosti v přímém směru na 80 km/h. Déle zajištění bezpečného a komfortního křížení dráhy s pozemní komunikací a jeho zabezpečení.