POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři

Typ: Výstavba a modernizace železničních a silničních mostů
Investor: Město Jaroměř
Termín stavby: duben 2018 - listopad 2018

Na provizorní lávku byly přeloženy všechny sítě, jdoucí přes most (vodovod, plynovod, vedení elektřiny a cca 50 telefonních a sdělovacích kabelů). Po jejich přeložení byla zahájena demolice mostního svršku, demontáž zábradlí a kamenných prvků říms, a odbourání výplňových betonů. Dále byly odbourány staré poprsní zdi, které byly nahrazeny novými. Celá původní klenba byla sanována. Jako nový výplňový materiál byl použit lehčený LiaporBeton. Na výplň klenby byla zřízena nová spádová železobetonová deska, na kterou byla aplikována vrstva stříkané izolace. Nově zřízené poprsní zdi byly opatřeny novými teraco omítkami, stejně jako obnovené železobetonové schodiště a železobetonová římsa na nábřeží 17. listopadu. Poté byly přeloženy všechny sítě zpět na most a byl zřízen nový svršek. Vozovka a povrchy chodníků jsou nově tvořeny žulovými drobnými a mozaikovými kostkami.