POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce mostu ev. č. 32221-1 Opočínek

Typ: Výstavba a modernizace
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Termín stavby: červenec 2017 – květen 2018
Došlo k odstranění vozovkového souvrství, zábradlí a říms. Původní nosná konstrukce včetně nosníků byla snesena a částečně  ubourána spodní stavba. V prostoru za opěrami byly vyvrtány mikropiloty. Dále bylo provedeno rozšíření prostoru pod mostem – šikmé odbourání líců spodní stavby. Poté byly vybetonovány nové úložné prahy a na ně osazena nová ocelobetonová nosná konstrukce, která byla provedena v předstihu na staveništi včetně 11m středové části žb. desky. Krajní části desky a koncových žb. příčníků byly zmonolitněny a propojeny se spodní stavbou v rámovou ocelobetonovou integrovanou mostní konstrukci. Dále byly provedeny nové železobetonové části křídel a osazeno nové vybavení mostu.
Celková délka mostu, který převádí silnici III. třídy přes elektrifikovanou dvoukolejnou koridorovou trať, je 30,20 m s délkou přemostění 15,6 m a rozpětí pole 17,0m.