POVOLEN DOWNLOAD

„Přístavba výrobní a skladovací haly APAG Elektronik s.r.o.“

Typ: Průmyslové haly
Investor: APAG Elektronik s.r.o.
Termín stavby: srpen 2018 - prosinec 2018

Objekt je napojen na stávající část, kde byly provedeny drobné stavební úpravy. V rámci přístavby došlo k provedení HTÚ, zakládání na pilotách, PREFA konstrukce, lehký obvodový plášť, skladby podlah, speciální ESD stěrka. Okolo objektu přístavby je zřízená nová objízdná komunikace pro zásah požárních vozidel a pro snazší pohyb nákladních vozidel. V rámci vnitřních instalací byly provedeny profese ZTI, ÚT, VZT a klimatizace, MaR, silno a slaboproudé elektroinstalace, EZS a EPS, technologické rozvody stlačeného vzduchu, technologického chlazení po celém objektu.