POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava výhybek č. 2, 3, 4,6 a 7 v žst. Borohrádek

Typ: Kompletní přestavby a opravy železničního svršku a spodku
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o. – OŘ HK
Termín stavby: květen 2018

 

Součástí prací byla oprava výhybek č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a oprava přípojných polí za výhybkou č. 5 a 7 na dřevěných pražcích včetně výměny kolejového lože. Dále byla provedena oprava provedena oprava svršku v koleji č. 1 km 16,040 029 - 16,261 029; v koleji č. 2 od výhybky č. 7 do km 16,267 421; v koleji č. 3 od výhybky č. 1 do km 16,204 969; v koleji č. 5 od výhybky č. 5 do km 16,272 386; v koleji č. 7 od výhybky č. 5 do km 16,247 960. Hlavním motivem bylo vyrovnání směrových a výškových nedostatků ve stávajícím stavu prostorové polohy koleje. Směrové a výškové vyrovnání bylo provedeno s ohledem na stav drážního tělesa a objekty spodních staveb. Byla provedena bezstyková koleje v celé délce úseku, včetně úpravy dovolené upínací teploty v přilehlých částech. Nově zřízená BK byla na obou koncích napojena na stávající BK, úprava upínací teploty byla provedena v délce 50 m do stávají BK.

V rámci opravných prací došlo k přizpůsobení nástupní hrany stávajícího nástupiště v dl. 33 m nové prostorové poloze koleje č. 2.

Přejezdy: Zároveň došlo k opravě železničních přejezdů P5079 a P4876 v ulici  Husova.