POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava koleje Mnichovo Hradiště – Turnov

Typ: Kompletní přestavby a opravy železničního svršku a spodku
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.
Termín stavby: červen 2018
V rámci opravy železničního spodku došlo k úpravě odvodnění a pročištění odvodňovacích příkopů v délce
2 790 m. Při opravě železničního svršku došlo k výměně stávajících poškozených betonových pražců SB8 s tuhým upevněním ŽS3 za užité betonové pražce SB8 rozdělení „d“ včetně nového upevnění ŽS4. Plnoprofilové strojní čištění kolejového lože v celkové délce 3750 m včetně jeho doplnění zajistí zvýšení stability jízdní dráhy a jeho úpravu do předepsaného profilu. V celém úseku došlo ke zřízení bezstykové koleje.
Na zastávce Březina byla provedena oprava nástupiště dle vzorových listů. V traťovém úseku bylo podrobeno opravě sedm železničních přejezdů, kdy tři z nich byly osazeny nově celopryžovou přejezdovou konstrukcí Strail.