POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007

Typ: Výstavba a modernizace železničních a silničních mostů
Investor: Pardubický kraj
Termín stavby: srpen 2014 – duben 2015

Spřažená deska byla provedena  z betonu C30/37 XC1 XF2 a byla vyztužena betonářskou výstuží B500B a svařovanými sítěmi KARI. Spřažení se stávající nosnou konstrukcí bylo dosaženo vlepenými trny do předvrtaných otvorů. V rámci modernizace došlo ke zdvihu nosné konstrukce a k úpravě spodní stavby a k výměně ložisek a mostních závěrů. Stávající směrové a výškové vedení stavby bylo zachováno.