POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

I/11 Most 11-049A Týniště nad Orlicí

Typ: Výstavba a modernizace železničních a silničních mostů
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín stavby: březen 2015 – listopad 2015

 

 Mostovka je deskové konstrukce z podélně předepnutých železobetonových prefabrikátů. Délka mostu je 76,5 m a šířka 16,10 m. Spodní stavba je železobetonová.

V rámci stavby byla odstraněna konstrukce vozovky na mostě a na předpolích. Dále došlo k odstranění mostního svršku, mostního vybavení, hydroizolace a vyrovnávací železobetonové vrstvy na celé délce mostu. Bylo provedeno ubourání nadpodporových a koncových příčníků - obnažení konců předpjatých nosníků, ubourání závěrné zídky, odstranění přechodových desek a ubourání žlb. křídel.

Následně byla provedena diagnostika a reinjektáž kabelových kanálků v prefabrikovaných nosníkách a byly vytvořeny nové nadpodporové a koncové železobetonové příčníky, monolitická spřahovací spádová deska, závěrné zdi s dobetonávkou křídel a přechodové desky. Za novými závěrnými zdmi byla zřízena příčná drenáž. Dále byla provedena nová celoplošná izolace a nové železobetonové římsy. Byla osazena ocelová mostní svodidla, ocelová zábradlí s madlem, dilatační mostní závěry a byla položena trojvrstvá vozovka. Dále byl zřízen nový systém odvodnění včetně osazení nových odvodňovačů. Spodní stavba byla otryskána a sanována.

I