Realizované stavby

Oprava koleje Bezděz – Okna

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.

V dotčeném úseku Bezděz – Okna km 18,812 – 23,250 došlo k výměně stávajících pražců, jednotlivé i souvislé výměně kolejnic, opravě železničních přejezdů. Více


Oprava traťové koleje Litice nad Orlicí – Žamberk km 80,126 - 82,538

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.

Předmětem díla byla souvislá výměna dřevěných pražců a opotřebených kolejnic včetně kompletů upevnění, odstranění závad ve štěrkovém loži jeho pročištěním, oprava GPK do projektovaných parametrů, pročištění odvodnění a odstranění závad, a zajištění původních parametrů koleje. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední