Realizované stavby

Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař

Investor: Správa železniční dopravní cesty, a.s. – Stavební správa Západ

V železniční stanici byly nově vybudovány koleje v liché skupině, aby splňovaly podmínky koridorových tratí. Byly zde použity kolejnice typy UIC 60 a nové betonové pražce typu B91 s pružným upevněním. Více


Oprava koleje v km 44,280 - 45,940 trati Jaroměř - Stará Paka

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Oblastní ředitelství Hradec Králové

Na celostátní trati Pardubice – Liberec došlo k obnově železničního svršku a reprofilaci příkopů a banketů. Bylo pročištěno štěrkové lože, vyměněny pražce a kolejnice. Práce se prováděly za nepřetržité výluky. Více


točna

OKV Břeclav – rekonstrukce severní točny

Investor: ČD Cargo, a. s.

Byla zrekonstruována točna pro lokomotivy v žst. Břeclav. Proběhla betonáž dna pro točnu a bylo dodáno nové zařízení pro otoč. Zrekonstruovali se paprsky pro sjezd z točny do odstavných garáží pro lokomotivy. Více


První
25 26 27 28 29