Realizované stavby

Vlakové nádraží Hradec Králové – rekonstrukce světlíků

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavba obsahovala opravy dvou dvouplášťových světlíků, opravy dešťových žlabů kolem obou světlíků, opravy fasád kolem menšího světlíku, opravy střech navazujících na velký světlík a opravy dešťových svodů u malého světlíku. Více


Rekonstrukce mostu ev. č. 32221-1 Opočínek

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Rekonstrukce zahrnovala výstavbu nového mostního objektu vyjma části spodní stavby včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední