Silniční stavby

Úsek silničních staveb realizuje projektové dokumentace všech stupňů silnic všech tříd, veřejných prostranství i soukromých areálů. Úsek zajišťuje všechny potřebné podklady pro povolení a realizaci silničních staveb, včetně hlukových studií, výpočtu dopravních intenzit a bezpečnostních auditů.


Realizované stavby

RTN Terminál Chrastava

Projekt řeší rekonstrukci přilehlých ploch železniční stanice Chrastava a přístupových komunikací pro silniční dopravu i pro pěší. V dispoziční řešení bylo třeba zohlednit plánovanou rekonstrukci samotné železniční stanice. Více


Terminál dopravy Tanvald Šumburk nad Desnou

Investor: Město Tanvald

Navržené řešení umožňuje přímé napojení terminálu na nástupiště pro kolejovou dopravu v žst. Tanvald. V řešeném prostoru je zřízen objekt kiosku pro prodej občerstvení pro cestující. Výrazným prvkem terminálu jsou protihlukové stěny pro odclonění hluku železniční dopravy. Více