Pozemní stavby

Pracovníci úseku pozemních staveb zajišťují realizaci projektových dokumentací budov a objektů na všech stupních, tzn. veškeré průzkumy a podklady pro zdárné provedení stavebního díla, včetně radonového průzkumu atd. Projektové dokumentace zpracováváme komplexně, včetně jednotlivých profesí.


Realizované stavby