Kolejové stavby

Projekční úsek kolejových staveb realizuje přípravné dokumentace, záměry stavby a projekty pro SŽDC, ČD, realizace PD pro vlečkaře. Zajišťujeme všechny potřebné podklady a řešení, nutná k realizaci staveb na dráze, a to včetně ekonomického hodnocení staveb, průzkumů, zpracování dopravní technologie a technologického postupu prací.


Realizované stavby