Projekční inženýring

Projekční inženýring se se soustřeďuje zejména na projektování dopravních staveb. Provádíme jak návrhy staveb kolejových, tak i silničních. V poslední době se však orientujeme i na oblast pozemních staveb.  Realizujeme projektové dokumentace ve stupni studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení. Pro SŽDC s.o a pro České dráhy provádíme speciální stupně dokumentace, a to zejména přípravné dokumentace a projekty stavby.více

U všech stupňů dokumentace je samozřejmostí inženýrská činnost, vyřízení povolení a správních rozhodnutí. Zajišťujeme územní rozhodnutí, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů statní správy a ostatních organizací.Komplexnost služeb je doplněna nejen předáním papírové podoby dokumentace, ale i možností předání její digitální podoby.


Aktuality