Profil

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. jsme založili v dubnu roku 1994 jako dceřinou společnost litoměřické "matky" stejného jména. V roce 1997 jsme firmu transformovali na akciovou společnost a zcela osamostatnili, takže v současné době se jedná o suverénní podnik s jasně vymezenou vlastnickou strukturou i dalšími perspektivami rozvoje. Další milník v historii společnosti přišel v roce 2008, kdy jsme se stali součástí českého holdingu enteria a.s.

Poslání naší organizace spatřujeme nejen v pozici producenta kvalitních služeb a zboží, v pozici dobrého zaměstnavatele, ale také nositele a reprezentanta transparentně formulovaných mravních hodnot.

Akcionářem podniku je holding enteria, který drží 100% akcií firmy.

Předmětem činnosti naší společnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti výstavby, rekonstrukce a opravy technické infrastruktury státu a obcí (koleje, mosty, silnice, vodovody, kanalizace) a v segmentu pozemního stavitelství (občanské, průmyslové, bytové, sociální, nemocniční stavby). Dynamicky rozvíjíme nabídku informačních produktů v oblasti projekce a stavební diagnostiky, investičního a realizačního inženýringu včetně developerských projektů. Naše společnost je vedoucím podnikem na českém trhu termitového svařování kolejnic a budování bezstykové koleje.

Roční objem prodeje vlastního zboží a služeb se pohybuje v rozmezí 2 až 3 miliard Kč.

Firma operuje na teritoriu České republiky s akcentem na Východní Čechy. 

Na počátku roku 2020 zaměstnávala naše firma 483 zaměstnanců, z nichž téměř polovina jsou technici a inženýři. Vysokou míru vzdělanosti personálu považujeme za klíčový nástroj přežití na globalizujícím se stavebním trhu, za zdroj kvality, produktivity i záruku budoucího rozvoje podniku.

Nejvýznamnější diferenciací naší společnosti je podniková kultura, pramenící z nadprůměrného lidského a sociálního kapitálu našeho pracovního kolektivu, která se následně promítá do komfortní obsluhy zákazníků. Program důvěry, vyjádřený již v roce 1994 zakladatelským sloganem „Firma lidí pro lidi“, přispěl ke vzniku kompaktního pracovního týmu, identifikovaného s podnikovými cíli a firemní kulturou.