Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Termín: 4.2.2019  -  11.6.2019
Kraj: Pardubický kraj

Před zahájením výluk: od 4.2.2019

Práce: Budou prováděny demontáže kolejového roštu, který byl vytržen v rámci stavebních objektů, které jsme realizovali na úseku Opočno – Nové Město nad Metují v minulém roce.  Na SO 07-16-01 žst. Bohuslavice n. M., železniční spodek dojde k dokončení staveb odvodňovacího zařízení.

 Výluka: 13.3. – 28.5.2019

Práce:   Obsahem SO 13-17-01, žst. Náchod, žel. svršek bude rekonstrukce hronovského zhlaví v žst. Náchod. Ve zhlaví bude vloženo 6ks výhybek a položeno 1004m koleje. V rámci SO 14-17-01 Náchod – Hronov, žel svršek bude rekonstruována část žel. svršku koleje mezistaničního úseku. Jedná se celkem o 908m koleje. Na úseku budou zrealizovány 4 železniční přejezdy s celopryžovou konstrukcí s navazujícími úseky vozovky a chodníků.

 Výluka: 29.5. – 11.6.2019

Práce: Ve výluce budou dokončeny stavební práce na  stavebních objektech železničního svršku, které jsme realizovali na úseku Opočno – Nové Město nad Metují v roce 2018 . Bude se jednat zejména o následnou úpravu geometrické koleje (propracování), broušení kolejnic a výhybek, dokončení drážních stezek a zřízení bezstykové koleje, kterou nebylo možno realizovat v minulém roce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky.