Revitalizace sportovního areálu v Holicích

Termín: 2.3.2020  -  30.6.2020
Kraj: Pardubický kraj

Předmětem stavby je revitalizace stávajícího sportovního areálu umístěného v okrajové části města Holice v Čechách. Především jde o vybudování in-linové dráhy s asfaltovým povrchem a na ní navazujících zpevněných ploch (chodníky, obslužná komunikace, parkovací stání pro 54 osobních vozidel). V rámci stavby jsou řešeny i nové inženýrské sítě (vodovod, distribuční rozvody NN, areálové osvětlení).