POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce žst. Letohrad

Termín: 1.3.2019  -  14.12.2020
Kraj: Pardubický kraj

V žst. Letohrad bude vybudováno nové zabezpečovací zařízení a současně bude provedeno technologické začlenění žst. Lanšperk do žst. Letohrad, což umožní dálkové řízení z Prahy. Trať Lichkov - Ústí nad Orlicí bude řízena dálkově, což zajistí plynulost dopravy a začlení oblast do dálkově ovládané trati Česká Třebová - Kolín.
V žst. Letohrad bude zřízeno nové zastřešené ostrovní nástupiště délky 200 m, s výškou 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště bude přístupné schodištěm a výtahem, napojeným na nový podchod, který bude vybudován pro zpřístupnění ostrovního nástupiště a bude spojovat prostor města, výpravní budovy, 1. nástupiště, autobusového nádraží a místní část Kunčice.
Před výpravní budovou bude vnější nástupiště 1a délky 96 m, výšky 550 mm nad temenem kolejnice, nástupiště bude rovněž napojeno schodištěm a výtahem na nový podchod.  Před skladovou budovou s rampou bude vnější nástupiště č. 1 délky 140 m, výšky 550 mm nad temenem kolejnice.
Kolejiště v žst. Letohrad bude kompletně obnoveno a upraveno. Hlavní koleje, které povedou okolo ostrovního nástupiště, jsou navrženy na průjezdnou rychlost 80 km/hod. Ostatní rekonstruované koleje jsou navrženy pro rychlost 50 km/hod. Dojde k obnově stávajících propustků a trativodů pro zajištění odvodnění stanice. Dále dojde k drobným stavebním úpravám objektů pro umístění nové technologie, bude vybudován nový kabelovod a budou postaveny tři nové jednopodlažní technologické budovy.