Rekonstrukce místní komunikace ul. Sadová v Nemošicích

Termín: 24.6.2019  -  9.8.2019
Kraj: Pardubický kraj

Stavba řeší rekonstrukci obousměrné místní komunikace III. třídy, ulice Sadová, v úseku od křižovatky s ulicí Fučíkova po křižovatku s ulicí Plemenářský podnik včetně přilehlých křižovatek. Délka uličního prostoru je 260 m. Součástí stavby bude výstavba nového chodníku s krytem ze zámkové dlažby a dále pak budou zřízena podélná parkovací stání.