Oprava silnice III/30511 Ostřetín – průtah

Termín: 1.10.2018  -  30.4.2019
Kraj: Pardubický kraj

Oprava krajské silnice III/30511 v obci Ostřetín v rozsahu od křižovatky s I/35 (silnice I. třídy směr Holice v Čechách – Vysoké Mýto) po křižovatku se silnicí III/30512, celková délka opravy je 2 164,90 m. Jedná se o opravu živičných vrstev včetně sanace kraje vozovky. Stávající šířka vozovky bude zachována, pouze bude sjednocena na základní šířku 6,0 m. Součástí opravy silnice jsou i stávající zastávky BUS, situované do jízdního pruhu. Stavba bude prováděna ve 2. etapách výstavby. První etapa tzn. od křižovatky silnice I/35 (staničení 0,000 km) po staničení 1,100 km bude dokončena do 10.12.2018. Zbývající část od staničení 1,100 km do konce řešeného úseku bude dokončena do 30.04.2019.           

 

Dopravní omezení:
stavba bude prováděna za částečné uzávěry, kdy po celou dobu výstavby bude provoz osobních automobilů částečně omezen (objízdné trasy jsou vyznačeny provizorním dopravním značením)