Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice

Termín: 6.4.2020  -  30.9.2020
Kraj: Pardubický kraj

Stavba se nachází na silnici II/343. Začátek úpravy je v obci Vršov, konec úpravy je na křižovatce se silnicí I/37 v Trhové Kamenici. Celková délka stavby je 8 089 metrů. Trasa komunikace kříží několik vodních toků, které jsou převáděny propustky a jedním mostem. Propustky jsou navrženy nové, most bude modernizován (kompletní přestavba).

Modernizovaná silnice bude mít v celém úseku nový živičný kryt, chodníky jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby (Horní Bradlo, Trhová Kamenice).

Dopravní omezení: Práce probíhají za částečné uzavírky.