Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice

Termín: 8.7.2019  -  4.10.2019
Kraj: Pardubický kraj

Modernizovaný úsek silnice II/322 se nachází v extravilánu mezi městem Chvaletice a elektrárnou Chvaletice. Jedná se o úsek délky 745 m, v rámci kterého dojde k rozšíření komunikace. Místo 2 sjezdů budou vybudovány 2 stykové křižovatky. Součástí výstavby je nahrazení stávajícího mostního provizoria novým propustkem. Stavební práce probíhají za plné uzávěry této předmětné komunikace.