Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP

Termín: 1.6.2020  -  19.8.2020
Kraj: Pardubický kraj

Jedná se o modernizaci silnice II. třídy v intravilánu a extravilánu města Horní Jelení. Řešený úsek je na části ulice Dukelská směrem na město Borohrádek, délka je 650 m. Modernizace spočívá ve vyfrézování stávajícího krytu, odstranění podkladních vrstev, položení nových podkladních vrstev a provedení nových krytových vrstev vozovky. Na vjezdu do města bude nově zřízen středový ostrůvek (zpomalovací prvek), který bude nasvětlen. Dále dojde k odvodněni vozovky a přilehlých ploch do stávající kanalizace. Je navrženo nové svislé a vodorovné dopravní značení odpovídající provedeným úpravám.

Dopravní omezení: práce probíhají za úplné uzavírky