Mateřská škola v Českém Meziříčí č.p. 250, včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení

Termín: 1.5.2019  -  1.4.2020
Kraj: Královéhradecký kraj