Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Termín: 4.5.2020  -  31.12.2020
Kraj: Pardubický kraj

Účelem novostavby stezky a mostu je zajištění převedení chodců a cyklistů přes Labe bezkolizně mimo stávající úzký silniční most. Nosná konstrukce je navržena jako spřažená ocelobetonová s dvojicí ocelových plnostěnných nosníků proměnné výšky a mostovkou z prefabrikovaných desek UHPC. Celková délka nosné konstrukce je 108,9 m.