II/348 Chyška – most ev. č. 348 - 006

Termín: 24.5.2019  -  21.11.2019
Kraj: Kraj Vysočina

V rámci stavby dojde k celkové rekonstrukci stávajícího mostu. Nosná konstrukce bude odstraněna a spodní stavba bude ubourána až na patu základů. Nová nosná konstrukce bude tvořena monolitickoz železobetonovou rámovou konstrukcí. Součástí stavby bude také úprava stávající komunikace.