I/38 Jihlava - mosty - přivaděč

Termín: 20.3.2018  -  30.11.2019
Kraj: Kraj Vysočina

Tato stavba řeší problematiku obnovy stávajícího mostního objektu. Obnova je řešena jeho demolicí s výstavbou nového mostu, který slouží k převedení silnice III/32271 přes inundační Stavba se nachází v intravilánu města Jihlava na silnici I/38. Součástí stavby jsou mosty 38-069 a 38-070 a komunikace mezi nimi. Most 38-069 převádí silnici I/38 přes ulici Romana Havelky, most 38-070 je přes řeku Jihlavu a přilehlé cyklostezky. Silnice I/38 je směrově rozdělená a mosty jsou navrženy zvlášť pro každý směr. Dojde k odstranění nosné konstrukce, úložných prahů a pilířů a výstvaba nových mostů s nosnou konstrukcí třípolovou tvořenou v každém poli 7 prefabrikáty z předpjatého betonu.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Provoz sveden do jízdních pruhů mostu, na kterém v současné době neprobíhá rekonstrukce, tj. most ev. č. 38-070. Po dokončení rekonstrukce mostu ev. č. 38-069 bude provoz převeden na tento most.