I/37 Jaroměř – Heřmanice, oprava silnice

Termín: 13.5.2019  -  18.10.2019
Kraj: Královéhradecký kraj

Předmětem stavby je oprava dopravně – technického stavu (obnova asfaltových krytových vrstev) silnice I/37 v úseku od okružní křižovatky I/33 v Jaroměři po obec Heřmanice. Dále stavba řeší navazující úsek komunikace v obci Heřmanice, kde je navržena celá nová konstrukce vozovky. Celkový úsek opravy je cca 4 km. Stavební práce probíhají za částečné uzávěry, doprava je řízena kyvadlově. Stavba je prováděna ve sdružení s firmou PORR a.s.