Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Termín: 1.10.2018  -  30.6.2019
Kraj: Pardubický kraj

Řešené území se nachází severovýchodně od nádraží ČD, v ulici Nádražní v Hlinsku, mezi ulicemi Wilsonova a Fügnerova. Předmětem stavby je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s vlakovým nádražím Českých drah. Součástí stavby je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut. Stavba je prováděna ve sdružení s firmou INSTAV Hlinsko a.s.