Výstavba a modernizace železničních a silničních mostů

Divize mostních staveb se zaměřuje primárně na rekonstrukci a modernizaci železničních a silničních mostních staveb po celém území ČR. Šíře našeho záběru zahrnuje výstavbu nových mostů i rekonstrukce, opravy a údržbu mostních staveb. Realizujeme mosty železobetonové, předem i dodatečně předpínané a díky našemu zázemí v mostárně v Záboří nad Labem stavíme také mosty ocelové a spřažené ocelobetonové konstrukce.

Výrobní program mostních staveb jsme navíc rozšířili o stavbu a vkládání silničních a železničních mostních provizorií, která jsou především využívána pro zajištění provozu po dobu výstavby trvalých konstrukcí anebo v dobách živelných pohrom.


Realizované stavby

Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři

Investor: Město Jaroměř

Historický Tyršův most v Jaroměři převádí místní komunikaci přes řeku Labe a před jeho opravou bylo nutno sestavit konstrukci provizorního mostu a závěsného lešení. Více


Rekonstrukce mostu ev. č. 32221-1 Opočínek

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Rekonstrukce zahrnovala výstavbu nového mostního objektu vyjma části spodní stavby včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. Více


I/11 Most 11-049A Týniště nad Orlicí

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Most ev. č. 11-049a přemosťující silnici I. třídy číslo I/11 přes železniční trať a místní komunikaci o čtyřech mostních polích. Více


1 2 3 4 5
Poslední